"З прычыны павелічэння вакол веры праблемаў, якія Касцёлу ў сваім часе давялося вырашаць, і да разрастання задач, звязаных з абвяшчэннем Евангелля ў краінах місійных св. Вінцэнт звярнуў увагу на пільную неабходнасць ажыўляць веру і распальваць любоў сярод каталікоў, для дасягнення на гэтым шляху адзінцы ўсіх людзей ў веры Хрыстовай. Ён лічыў, што для дасягнення гэтай мэты важна ёсць супрацоўніцтва ўсіх членаў Касцёла, як духавенства, так і свецкіх, таксама для больш поўнага ажыццяўлення апостальскай задачы Касцёла павінны аб'ядноўваць свае намаганні”. (Права SAC, Уводзіны)

 

Няспынная місія аб збаўленні

Бог у кожны момант дае мужчынам і жанчынам харызмы Святога Духа, з тым каб працягнуць адкупляльную справу Хрыста на карысць людзей і для навучання Касцёла. Святы Вінцэнт Паллоцці (1795-1850) належыць да групы людзей, якіх Бог у першай палове дзевятнаццатага стагоддзя абдарыў сваімі дарамі і натхненнямі, каб падтрымаць Касцёл ў выкананні сваёй місіі.

Яго ідэал і праца

Ён быў перакананы, супольнасць Люду Божага паклікана да апостальства ў сілу абавязацельств, якi вынiкае з запаведзі любові – найгалоўнешая  запаведзь Божая, якая жадае ад усіх людзей, каб клапаціліся аб збаўленні бліжняга, як аб своім. Акрамя таго, Святы Вінцэнт Паллоцці ведаў, што ініцыятывы людзей будзе мець большы эфект, калі іх аб'яднаць і накіраваць на агульную мэту. Таму, стварыўшы Аб'яднанне  Каталіцкага Апостальства, паклаў  яму ў якасці задачы абуджэнне ва ўсіх каталікоў глыбокае ўсведамленне свайго апостальскага паклікання і ажыўлення ў іх любові, каб прывесці яго да поўнага росквіту.

Харызма Святога Вінцэнта Паллоццего

З прычыны павелічэння вакол веры праблемаў, якія Касцёл ў сваім часе давялося вырашаць, і да разрастання задач, звязаных з абвяшчэннем Евангелля ў краінах місійных св. Вінцэнт звярнуў увагу на пільную неабходнасць ажыўляць веру і распальваць любоў сярод каталікоў, для дасягнення на гэтым шляху адзінства ўсіх людзей ў веры Хрыстовай. Ён лічыў, што для дасягнення гэтай мэты важна ёсць супрацоўніцтва ўсіх членаў Касцёла, як духавенства, так і свецкіх, таксама для больш поўнага ажыццяўлення апостальскай задачы Касцёла павінны аб'ядноўваць свае намаганні.

Апрабата  Касцёла

Аб'яднанне  Каталіцкага Апостальства было зацверджана 4 красавіка 1835 праз кардынала-вікарыя Карля Odescal-chiego, а затым асобным лістом (дакументом)  ад папы Грыгорая  XVI, падпісанае 11 ліпеня таго ж года. У дакументах II Ватыканскага Сабору, мы знаходзім пацвярджэнне таго, што быў перакананы Святы Вінцэнт Паллоцці, а менавіта аб тым, што апостальскае служэнне Касцёла будзе ў поўнай меры эфектыўнымі, толькі тады, калі ўсе вернікі будуць ўсведамленны аб ускладзіным на іх абавязацельстве супрацоўнічаць у Яго місіі.

Мэта Аб'яднання

 Харызма Святога Вінцэнта Паллоццего застаўся надзелам Аб'яднанне  Каталіцкага Апостальства. Члены Аб'яднанне прымаюць ідэалы Святога як свае ўласныя і вырашылі ажыўляць веру і любоў сярод каталікоў, абуджаць ў іх глыбокае перакананне  іх асабістага паклікання да апостальскага служэння, і заклікаць іх да рэалізацыя гэтага паклікання. Таксама яны ўносят свой уклад ва ўмацаванне адзінства паміж каталікамі і заахвочваюць іх да аб'яднаня ў праведзенай праз сябе апостальскай дзейнасці Касцёла, так, што яго місія, такім чынам, стаецца больш эфектыўнымі. Яны падтрымваюць адзінства і салідарнасць паміж усімі хрысціянамі. Прысвячаюць сябе абвяшчэнню Евангелля  тым, хто яшчэ не ведае, і імкнуцца каб сярод усіх хрысціян захоўвалася вялікая цікавасць да місіі. Апостальства таксама ўключае іх да дзейнасці дабрачыннай і сацыяльнай, рэалізаваная праз дапамогу патрабуючым, і дапамагаючы ўсім, каб мелі магчымасць жыць у адпаведнасці з патрабаваннямі чалавечай годнасці, справядлівасці і супакою. Нарэшце, яны імкнуцца не  толькі за неабходнымі для гэтага сродкамі матэрыяльнымі, але яны  таксама выпрошваюць для рэалізавання мэты благаслаўленне Бога праз малітву, ахвярнасці і добрыя справы.

Выбар апостальскай працы

Аб'яднанне  Каталіцкага Апостальства, імкнучыся быць карысным для ўсіх людзей, ёсць адкрыта для розных культур і нацый (народаў) і  адаптуюцца да патрабаў часу які змяняецца. Сфера яго апостальскай працы вызначаецца праз патрэбы Касцёла, якому Хрыстос даручыў апостальства, а св. Вінцэнт Паллоцці пасвяціў сваю Працу  (Аб'яднанне  Каталіцкага Апостальства) з моманту яе стварэння.

Члены Аб'яднання

Аб'яднанне  Каталіцкага Апостальства ёсць адкрыта для ўсіх хто прыналежыць да Люду Божага; духавенства, інстытутаў  жыцця кансэкраванага і свецкага. Яны могуць далучацца да існуючых групаў у Аб'яднанні  Каталіцкага Апостальства  або быць дапушчаныя індывідуальна. Інстытуты  жыцця кансэкраванага і групы ўжо арганізаваныя  прынімаюцца такія якія ёсць. У склад Аб'яднання  Каталіцкага Апостальства ўваходзяць  з моманту яе стварэння: супольнасць святароў і братоў, вядомых як Таварыства Каталіцкага Апостальства, Кангрэгацыі Сясцёр Каталіцкага Апостальства і Кангрэгацыі  Сясцёр Місіянерак Каталіцкага Апостальства. Да іх, пасля атрымання належнага адабрэння, таксама далучылася  іншыя суполнасці  з рознымі назвамі, якія прызнаюць, што яны таксама натхнёны ідэалам св. Вінцэнта Паллоццего. Гэтыя інстытуты, будзь заснаваны праз св. Вінцэнта Паллоццего  ці заснаваныя пазней  ў розны час, аддаюцца цалкам рэалізацыі задач Аб'яднання  Каталіцкага Апостальства.

Адзінства членаў.

 Усе вышэйпералічаныя інстытуты з'яўляюцца фактычнымі членамі Аб'яднання  Каталіцкага Апостальства. Ажыўленыя адзіным  духам і аданыя супольным апостальскім задачам  складаюць адно цела маральна і ўдзельнічаць у духоўных дабротаў, якія адпавядаюць Аб'яднанню  Каталіцкага Апостальства. Каардынацыя ініцыятыў па садзейнічанню распаўсюджвання адзінага духа, а таксама супрацоўніцтва ў апостальскай задачы, вызначаецца па ўзаемнай дамоўленасці кампетэнтных кіраўнікоў, у поўнай меры паважаючы аўтаномію асобных частак Аб'яднання  Каталіцкага Апостальства.

Роля Таварыства Каталіцкага Апостальства  і Сёстры Каталіцкага Апостальства  ў Аб'яднанню  Каталіцкага Апостальства

 На супольнасть Святароў і братоў, а таксама на Кангрэгацыю Сясцёр Каталіцкага Апостальства, ляжыць абавязак за забеспячэння адзінства і эфектыўнасці апостальскай ў цэлым Аб'яднанню Каталіцкага Апостальства.

Мадэль і дух

Члены Аб'яднання  Каталіцкага Апостальства  вырашылі ісці за Езусам Хрыстом, Апостал Вечнага Айца (Ян. 20, 21, Габрэяў 3, 1), і ў сваёй дзейнасці кіруюцца Яго любовю.

Патронка

Патронкай Аб'яднання  Каталіцкага Апостальства  з'яўляецца Марыя, Каралева Апосталаў. Яна супрацоўнічала ў спосаб унікальны ў збаўчай місіі Свайго Сына, і з'яўляецца для ўсіх членаў  Аб'яднання  Каталіцкага Апостальства нязвыклым прыкладам апостальскага запала.